„Warcraft“ domaći lore: Uzdizanje Trolova, Zul’Aman vs. Quel’Thalas, početak rata

Nakon osnivanja Quel’Thalas kraljevstva, pripadnici High elf naroda shvataju da kontinent Lorderona i nije baš tako mirno mesto; te da mračnim šumama istočnog Lorderona vladaju agresivna i zla bića – šumski trolovi. Trolovi nisu gajili simpatije prema vilenjacima (a ni ovi prema njima) i Tirisfal Glades oblast će se ubrzo pretvoriti u pravu ratnu zonu.

Prethodna epizoda: Osnivanje Quel’Thalas kraljevstva

Fantasy Myths facebook