„Warcraft“ srpski lore: Eredari i Draenei

Eredari su jedna od najstarijih i najnaprednijih vrsta u univerzumu. Iako su možda trenutno „po strani“ (uzimajući u obzir popularnost ostalih frakcija), ovaj narod je imao veliki uticaj na ranu istoriju kosmosa. Većina njih su sada poznati kao Draenei, deo populacije koji je izgnan sa svoje planete. Medjutim, prve i najveće vojskovođe Burning Legion-a, Kil’jaenen i Archimonde su (bivši) pripadnici vrste Eredara. Pogledajte video za detalje!