Važne vesti o „Fairy Tail“ mangi 27. jula

fairytail.png

U ovogodišnjem trideset četvrtom broju časopisa „Kodansha’s Weekly Shōnen“ stoji da će u sledećem, trideset petom broju, izaći veoma važne vesti o „Fairy Tail“ mangi. Trideset peti broj izlazi 27. jula.