Japanski Rakugo u Beogradu

Rakugo - Ambasada Japana u Srbiji
Rakugo – Ambasada Japana u Srbiji

JAPANSKI RAKUGO U BEOGRADU
NASTUPI JAPANSKOG UMETNIKA SANJUTEI RAKUMARA

PONEDELJAK, 6. JUN U 19:00
SALA FAKULTETA DRAMSKIH UMETNOSTI
(BULEVAR UMETNOSTI 20)

UTORAK, 7. JUN U 15:00
SVEČANA SALA FILOLOŠKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU

U BEOGRADU
(STUDENTSKI TRG 3)
ULAZ JE SLOBODAN.
NASTUPI SU NA JAPANSKOM JEZIKU UZ OBEZBEĐEN PREVOD NA SRPSKI JEZIK

Rakugo predstavlja tradicionalnu japansku umetnost komične priče u kojoj rakugo pripovedač, odeven u tradicionalnu japansku nošnju, sedi pred publikom i priča priču kroz dijalog, prilagođavajući glas, mimiku i način govora likovima iz priče. U Japanu je rakugo vrlo posećen, zbog svoje jednostavnosti i pristupačnosti širokim slojevima publike. Umetnik Sanjutei Rakumaro veoma je posvećen širenju ovog vida japanske umetnosti širom sveta.

Do sada je imao nastupe u Kini, Indiji, Rusiji.

Napomena: Za informacije kontaktirati Odeljenje za kulturu i informacije Japanske ambasade. (culture@s1.mofa.go.jp)