Fanfikcija

Fanfikcija je delo čiji pisac uzima već postojeće likove i/ili svet iz nekog drugog dela, i stvara priču baziranu na njima/u njemu.
Može biti priča, pesma, strip, (mini-)igra…