Manga

3737811-guts+vs+rosine

Manga

Manga je japanski naziv za stripove. Sam naziv se uglavnom vezuje za stripove nastale na tlu Japana koji su pisani na japanskom jeziku. U zapadnom svetu se pod manga podrazumevaju isključivo japanski stripovi.

Reč manga (漫画) je nastala sklapanjem japanskih reči „man“ (漫) i „ga“ (画), što bi u prevodu značilo „ćudljive slike“. Izraz manga je prvi put iskorišćen krajem 18.veka. U Japanu se pod mangom podrazumevaju različite forme stripske umetnosti, od kratkog stripa, filma (pod film se misli na strip film), karikature itd.

Karakteristike manga stripa:

  • Strip namenjen svim uzrastima – u zapadnom svetu je jako dugo bila (ili jeste) ustaljeno mišljenje da je strip namenjen isključivo mlađoj publici. U Japanu je stripu pristupljeno kao bilo kom drugom pisanom medijumu. Dakle, u mangama se mogu naći priče od onih za decu, pa do onih za odrasle
  • Žanrovska, demografska i tematska podela – Teme koje mange mogu da obrađuju su veoma šarenolike. Prisutne su žanrovkse podele (akcija, komedija, triler,…), demogragske podele za sve uzraste, polna podela žanrova, kao i tematska (magične devojke, veliki roboti, sport,…)
  • Čitanje s desna na levo – mange su pravljene tako da se čitaju kao što bi se čitalo njihovo pismo, tj. sa desna na levo
  • Crno bela tehnika – Velika većina mangi su rađeni u crno-beloj tehnici. Obično je samo par strana obojeno koje imaju za cilj čitaocima samo da dočaraju kolorit sveta u kom se priče odvijaju
  • Veliki broj izdanja – mange umeju da izlaze i po nekoliko decenija u nedeljnim ili mesečnim časopisima
  • Specifičan stil – postoji nekoliko karakterističnih stilskih odrednica kada su mange u pitanju kao što su velike oči, čudne frizure, itd., ali one nisu nužno prisutne