Anime

Anime-Wallpaper-4

Anime

Anime je japanski naziv za sva animirana dela. U zapadnom svetu se reč anime vezuje za animaciju nastalu na tlu Japana, zbog potrebe da se napravi distinkcija između zapadne animacije i japanske koja je po stilu veoma karakteristična.

Naziv je stovren od engleske reči „animation“, što se na japanskom piše アニメーション (katakana), a izgovara se animēshon, a od toga izvučeno skraćeno アニメ (anime). Na zapadu je naziv anime počeo da se ustaljuje osamdesetih godina, dok je ranije bio popularan naziv japanimacija.

Korišćenje naziva anime u srpskom jeziku:
Nominativ (Ko? Šta?) Anime/Animei
Genitiv (Koga? Čega?) Animea/Animea
Dativ (Kome? Čemu?) Animeu/Animeima
Akuzativ (Koga? Šta?)  Anime/Animee
Vokativ (Hej!) Anime/Animei
Instrumental (S kim? S čim) Animeom/Animeima
Lokativ (O kome? O čemu?) Animeu/Animeima