Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Bitovacha recenzija

Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Bitovacha recenzija

Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Bitovacha recenzija

Tekst i recenzija: Igor Srećković
Disk ustupio: Computer Land