„Warcraft“ srpski lore: Pad Ilidana i novi Well of Eternity

Rat Drevnih se završio tako što Well of Eternity (Bunar Večnosti) kolapsira sam u sebe. Ovo izaziva kataklizmu epskih razmera po čitavom Azerotu. Burning Legion je pobeđena, ali je plaćena visoka cena – stari Kalimdor se skoro potpuno raspada a planeta je haosu. Grupica bića, pripadnika night elf rase, preživljava katastrofu i traži utočište na svetoj planini Hyjal. Međutim, tamo nailaze na Ilidana, koji im je pripremio jedno „malo“ iznenađenje.

Rat Drevnih II (prethodna epizoda)

Fantasy Myths facebook