„Warcraft“ srpski lore: Rat Drevnih I (War of the Ancients)

Rat Drevnih (War of the Ancients) se odigrao pre nekih 10.000 godina i jedan je od najvećih i najvažnijih događaja koji su se dogodili na planeti Azerot. Ovo je bio prvi direktan sukob između Burning Legion armije i živih bića na Azerotu, koji se okončao u kataklizmi epskih razmera. Nakon ovog događaja, lice planete, kao i sudbina živih bića na njoj, će se potpuno i bespovratno izmeniti, čineći tako osnovu dalje priče tj. one kakvu je danas poznajemo.